50th Birthday Celebration, Aberystwyth

Tuesday 10th March

A special event to celebrate our 50th birthday in the unofficial poetry capital of Wales – Aberystwyth. We’ll launch the Winter issue of Poetry Wales with performances from Elin ap HywelAmy McCauleyKatherine Stansfield and special guest, one of Danish poetry’s most renowned new voices, Martin Glaz Serup who is in Wales for the first time for this event. All welcome!

7 pm, Gas Gallery, suggested donation £3, please RSVP to editor@poetrywales.co.uk

This event is made possible thanks to the support of Literature Across Frontiers, Literature Wales and the Danish Arts Foundation.

Dathliad Pen Blwydd yn Hanner Cant, Aberystwyth

Nos Fawrth, 10 Mawrth

Dewch i ddigwyddiad arbennig i ddathlu pen blwydd y cylchgrawn yn 50 oed, a hynny ym mhrifddinas farddonol Cymru – Aberystwyth. Byddwn yn lansio rhifyn Gaeaf Poetry Wales gyda pherfformiadau gan Elin ap Hywel, Amy McCauley, Katherine Stansfield. Bydd gennym hefyd westai arbennig, Martin Glaz Serup, un o feirdd newydd amlycaf Denmarc, a fydd yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf ar gyfer y digwyddiad hwn. Croeso i bawb!

7 yr hwyr, Yr Oriel Nwy, derbynnir £3 o rodd, RSVP at editor@poetrywales.co.uk.

Noddwyd y digwyddiad hwn gan Lenyddiaeth ar Draws Ffiniau, Llenyddiaeth Cymru a’r Danish Arts Foundation

—-

 

Mae Elin ap Hywel yn fardd ac yn llenor a chyfieithydd llawrydd. Mae ei gwaith wedi ymddangos mewn nifer o flodeugerddi a chyfnodolion, yn ogystal ag ar furiau’r London Underground ac ar dun o fwyd brecwast amrywiol (fel rhan o arddangosfa gelf). Mae hi’n byw yn y canolbarth mewn pentref a chanddo – ymhlith rhyfeddodau eraill – siop, ysgol, dau addoldy a llwybr seiclo. Cyhoeddir cerddi Cymraeg Elin ochr yn ochr â’i chyfieithiadau Saesneg ohonynt yn rhifyn y Gaeaf Poetry Wales. Elin ap Hywel is a poet and freelance writer/translator. Her work has appeared in a number of anthologies and periodicals, as well as on the London Underground and (as an art installation) on a tin of  mixed breakfast goods.  She lives in mid Wales, in a village which miraculously still has a shop, a school, two places of worship and a cycle path – among other delights. Elin’s poems are featured in Welsh with her own English translations in the new winter issue of Poetry Wales.

Mae Martin Glaz Serup yn byw yn Copenhagen ac yn awdur saith o lyfrau i blant, astudiaeth estynedig o’r enw Relationel Poetry, nifer o gyhoeddiadau arbenigol a saith cyfrol o farddoniaeth, yn cynnwys The Field (2010), sy wedi ei chyfieithu a’i chyhoeddi yn y Ffindir, Sweden ac America, a Roman Nights (2013). Mae Martin wedi ennill gwobrau am ei waith fel bardd ac fel academydd. Ceir cerddi ganddo o Roman Nights wedi eu cyfieithu gan Christopher Sand-Iversen yn rhifyn Hydref 2014 o Poetry Wales. Martin Glaz Serup lives in Copenhagen and is the author of seven children’s books, a book length theoretical essay on Relationel Poetry, several chapbooks and seven volumes of poetry. Amongst them The Field (2010), which is also out in translation in Finland, Sweden and America, and Roman Nights (2013). Serup has recieved prizes for both his poetic and his academic work. He has poems from Roman Nights translated by Christopher Sand-Iversen in the Autumn 2014 issue of Poetry Wales.

Mae cerddi Amy McCauley wedi ymddangos mewn nifer helaeth o gylchgronau, yn cynnwys The Quietus, Ink Sweat and Tears, New Welsh Review, The North, The Rialto a The Stinging Fly. Cyhoeddir adolygiadau ganddi’n rheolaidd yn New Welsh Review, ac ar hyn o bryd mae’n astudio am ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cyhoeddir cerddi ganddi yn rhifyn newydd y Gaeaf o Poetry Wales. Amy McCauley’s poetry has appeared widely in magazines, including The QuietusInk Sweat & Tears, New Welsh Review, The North, The Rialto and The Stinging Fly. Amy regularly reviews books for New Welsh Review and is currently studying for a PhD at Aberystwyth University. Amy’s poems appear in the new winter issue of Poetry Wales.

Cafodd Katherine Stansfield ei magu ar Waun Bodmin yng Nghernyw. Mae’n fardd ac yn llenor. Cyhoeddwyd ei nofel, The Visitor, gan Parthian yn 2013. Enillodd y gyfrol wobr ffuglen Holyer an Gof 2014. Cafodd ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, Playing House, ei gyhoeddi gan Seren yn 2014. Mae’r casgliad yn cynnwys ‘The woman on my National Library of Wales library card’, cerdd fuddugol cystadleuaeth farddoniaeth PENfro 2014, yn ogystal â ‘Canada’, a ddewiswyd yn un o gerddi’r wythnos ar The Guardian. Katherine Stansfield grew up on Bodmin Moor in Cornwall. She is a poet and fiction writer. Her novel The Visitor was published by Parthian in 2013. It went on to win the fiction prize at the 2014 Holyer an Gof awards. Playing House, her debut poetry collection, was published by Seren in 2014. It includes ‘The woman on my National Library of Wales library card’, winner of the 2014 PENfro poetry competition, and ‘Canada’, Poem of the Week in The Guardian.

LEAVE A COMMENT

NEWS

ARCHIVES

CATEGORIES

SEARCH