Gelynion – Enemies Cymru


9th May – 5th June 2015 in Newport, Cardiff, Swansea, Aberystwyth, Bangor, Hay-on-Wye & London

Gelynion – Enemies Cymru – is a groundbreaking exploration of contemporary poetry in Wales through the potential of collaboration. It takes the international Enemies project into the multilingual context of Wales, aiming to create original collaborative work in both of Wales’s languages as well as integrating and cross-fertilising differing poetic communities.

Six poets – Enemies curator SJ Fowler plus five poets working in or from Wales: Poetry Wales’s Nia Davies, Joe Dunthorne, Zoë Skoulding, Eurig Salisbury and Rhys Trimble – will each collaborate with one another to create original poetic works. They will tour these pieces in rolling pairs around Wales at venues across the country, drawing in poets in each location, inviting them to create their own collaborations. Over 50 poets from Wales and beyond will perform collaborations at Gelynion events.

The tour begins in Newport on May 19th and visits Cardiff, Swansea, Aberystwyth, Bangor before a culminating premiere performance at the Hay-on-Wye festival on May 29th. The project will close for 2015 with a reading at the Rich Mix Arts Centre in London on June 5th.

Gelynion is co-curated by Nia Davies & SJ Fowler, and generously supported by Arts Council Wales, Poetry Wales & the Hay-on-Wye festival.

Events schedule and poets


Gelynion Newport
May Tues 19th, 7pm FREE
Project Space, 147 Commercial Street, Newport, NP11 6EE

Featuring Joe Dunthorne & Eurig Salisbury / Rhys Trimble & SJ Fowler /  Zoë Skoulding & Nia Davies / Cris Paul & Samantha Walton / Kate North & Katrin Selina Lloyd / Rhian Edwards & Ranjit Hoskote / Josh Robinson & Mr&Mrs Clark / Andrés Andwandter & Suze M C de Lee, Jonathan Edwards & Tishani Doshi. With Patrick Rimes.
Join the Facebook event page: https://www.facebook.com/events/806465429429811/


Gelynion Cardiff
May Wed 20th, 7pm FREE
The Abacus Rooms, 18-20 St David’s House, Wood St, Cardiff, CF10 1ER

Featuring Joe Dunthorne & Nia Davies / Eurig Salisbury & Rhys Trimble / SJ Fowler & Zoë Skoulding  / Wanda O’Connor & Peter Finch / Kevin Mills & Damian Walford Davies / Emily Blewitt & Rebecca Parfitt / David Greenslade & Richard Gwyn / Steven Hitchins & Camilla Nelson / Llyr Gwyn Lewis & clare e. potter.
Join the Facebook event page: https://www.facebook.com/events/444052395769272/


Gelynion Swansea
May Fri 22nd, 7pm FREE
Volcano Theatre Iceland Building,  229 High Street Swansea, SA1 1NY

Featuring Nia Davies & Eurig Salisbury / Joe Dunthorne & SJ Fowler / Rhys Trimble & Zoë Skoulding / Robert Minhinnick & Frances Presley / Lyndon Davies & Graham Hartill / John Goodby & Calum Gardner / Natalie Ann Holborow & Richard James Jones / Aneirin Karadog & Meirion Jordan / Siân Melangell Dafydd & Sampurna Chattarji.
Join the Facebook event page: https://www.facebook.com/events/466303020188870/ 


Gelynion Aberystwyth
May Mon 25th, 6pm FREE
Aberystwyth Arts Centre – Studio,  SY23 3DE

Featuring Joe Dunthorne & Zoë Skoulding / Nia Davies & Rhys Trimble / SJ Fowler & Eurig Salisbury / Nicky Arscott & Kath Stansfield / Mari Siôn & Elin Ap Hywel / Jemma King & Amy McCauley / John Barnie & Siân Melangell Dafydd.
Join the Facebook event page: https://www.facebook.com/events/899518700128924/ 


Gelynion Bangor
May Tues 26th, 7pm FREE
Blue Sky Cafe,  236 High Street, Bangor, Gwynedd LL57 1PA

Featuring Nia Davies & SJ Fowler / Zoë Skoulding & Eurig Salisbury / Joe Dunthorne & Rhys Trimble / Sophie McKeand & Fiona Cameron / Karen Owen & Sian Northey / Ifor Ap Glyn & Ghazal Mosateq / Alys Conran & Robert Sheppard.
Join the Facebook event page: https://www.facebook.com/events/101418563525470/


Gelynion Hay-on-Wye
May Fri 29th – Hay Festival of the Arts, £7
Elmley Foundation Cube, Hay-on-Wye, 8.30pm

A showcase reading of excerpted collaborations between the core six touring poets – Nia Davies, Zoë Skoulding, Eurig Salisbury, Joe Dunthorne, SJ Fowler & Rhys Trimble. More details on the Hay Festival website.


Gelynion London
June Fri 5th, 7.30pm
Rich Mix Arts Centre,  35-47 Bethnal Green Road, London E1 6LA

http://www.richmix.org.uk/whats-on/event/gelynion–the-enemies-project-wales/ A showcase reading of excerpted collaborations between the core six touring poets – Nia Davies, Zoë Skoulding, Eurig Salisbury, Joe Dunthorne, SJ Fowler & Rhys Trimble. Plus Amy Key & Wayne Holloway-Smith, Sharon Morris & Sampurna Chatterji, Steven Hitchins, Wanda O’Connor, Amy McCauley & Cris Paul

Prosiect Gelynion : Barddoniaeth gydweithredol gyfoes

Gelynion: prosiect Enemies yng Nghymru / Enemies Cymru – Mai 2015
19 Mai – 5 Mehefin 2015 yng Nghasnewydd, Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth, Bangor, Y Gelli Gandryll a Llundain

Mae Gelynion – Enemies Cymru – yn gynllun arloesol sy’n rhoi llwyfan i farddoniaeth gyfoes yng Nghymru ar sail gydweithredol, ac yn rhoi prosiect rhyngwladol Enemies ar waith yng nghyd-destun amlieithog Cymru, gyda’r nod o greu barddoniaeth gydweithredol wreiddiol yn Gymraeg ac yn Saesneg, ynghyd â hwyluso integreiddio a chroesffrwythloni rhwng gwahanol gymunedau barddonol.

Bydd chwe bardd – curadur Enemies, SJ Fowler, a phum bardd Cymreig: golygydd Poetry Wales, Nia Davies, Joe Dunthorne, Zoë Skoulding, Eurig Salisbury a Rhys Trimble – yn creu barddoniaeth newydd ar y cyd. Byddant yn mynd ar daith drwy Gymru er mwyn cyflwyno’r gwaith newydd mewn parau cyfnewidiol, gan gwrdd â beirdd eraill o ardal i ardal a’u gwahodd i greu eu barddoniaeth gydweithredol eu hunain.

Mae’r daith yn dechrau yng Nghasnewydd ar 19 Mai, a bydd yn ymweld â Chaerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor cyn cyrraedd Gwyl y Gelli ar 29 Mai, lle bydd y gwaith yn cael ei gyflwyno mewn perfformiad arbennig. Bydd y prosiect yn 2015 yn dod i ben gyda darlleniad yn y Rich Mix Arts Centre yn Llundain ar 5 Mehefin. http://www.richmix.org.uk/whats-on/event/gelynion–the-enemies-project-wales/

Cyd-lywir prosiect Gelynion gan Nia Davies ac SJ Fowler, ac fe’i ariennir yn hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Poetry Wales a Gwyl y Gelli.

Amserlen y daith a’r beirdd


Gelynion Casnewydd
Dydd Mawrth 19 Mai
Project space, Casnewydd, 7yh
147 Commercial Street, NP11 6EE 

Zoë Skoulding a Nia Davies / Joe Dunthorne ac Eurig Salisbury / Rhys Trimble ac SJ Fowler / Jonathan Edwards a Tishani Doshi / Rhian Edwards a Ranjit Hoskote / Cris Paul a Samantha Walton / Kate North a Katrin Selina Lloyd / Josh Robinson a Mr a Mrs Clark / Suze M C de Lee ac Andres Anwandter. Gyda Patrick Rimes.
https://www.facebook.com/events/806465429429811/

Gelynion Caerdydd
Dydd Mercher 20 Mai
The Abacus Rooms, Caerdydd, 7yh
18-20 St David’s House, Wood St, CF10 1ER 

Joe Dunthorne a Nia Davies / Eurig Salisbury a Rhys Trimble / SJ Fowler a Zoë Skoulding / Wanda O’Connor a Peter Finch / Kevin Mills a Damian Walford Davies / Emily Blewitt a Rebecca Parfitt / David Greenslade a Richard Gwyn / Steven Hitchins a Camilla Nelson / Llyr Gwyn Lewis a clare e. potter.
https://www.facebook.com/events/444052395769272/

Gelynion Abertawe
Dydd Gwener 22 Mai
Volcano Theatre, Abertawe, 7yh
229 High Street Swansea, SA1 1NY 

Nia Davies ac Eurig Salisbury / Joe Dunthorne ac SJ Fowler / Rhys Trimble a Zoë Skoulding / Lyndon Davies a Graham Hartill / Robert Minhinnick a Frances Presley / John Goodby a Calum Gardner / Richard James Jones a Natalie Ann Holborow / Meirion Jordan ac Aneirin Karadog / Siân Melangell Dafydd a Sampurna Chattarji.
https://www.facebook.com/events/466303020188870/ 


Gelynion Aberystwyth

Dydd Llun 25 Mai
Stiwdio Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, 6yh
SY23 3DE 

Joe Dunthorne a Zoë Skoulding / Nia Davies a Rhys Trimble / SJ Fowler ac Eurig Salisbury / Kath Stansfield a Nicky Arscott / Mari Siôn ac Elin ap Hywel / Siân Melangell Dafydd a John Barnie / Jemma King ac Amy McCauley
https://www.facebook.com/events/899518700128924/ 


Gelynion Bangor

Dydd Iau 26 Mai
Blue Sky Cafe, Bangor, 7yh
236 High Street, Bangor, Gwynedd LL57 1PA 

Nia Davies ac SJ Fowler / Zoë Skoulding ac Eurig Salisbury / Joe Dunthorne a Rhys Trimble / Ifor ap Glyn a Ghazal Mosadeq / Karen Owen a Siân Northey / Alys Conran a Robert Sheppard / Fiona Cameron a Sophie McKeand.
https://www.facebook.com/events/101418563525470/


Gelynion Gwyl y Gelli

Dydd Gwener 29 Mai
Gwyl y Gelli, Elmley Foundation Cube, 8.30yh

Cyflwynir gwaith a grewyd ar y cyd gan y beirdd teithiol.

 

Gelynion Llundain
Dydd Gwener 5 Mehefin
Rich Mix Arts Centre, Llundain, 7.30yh
35-47 Bethnal Green Road, London E1 6LA 

Nia Davies, Zoë Skoulding, Eurig Salisbury, Joe Dunthorne, SJ Fowler a Rhys Trimble.  Amy Key a Wayne Holloway-Smith, Sharon Morris a Sampurna Chatterji, Steven Hitchins, Wanda O’Connor, Amy McCauley a Cris Paul

 

 

LEAVE A COMMENT

NEWS

ARCHIVES

CATEGORIES

SEARCH